Ukryj komunikat X TA STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatności
Strona główna Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych
Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TRAX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, a adresie: 90-643 Łódź, ul. Żeligowskiego 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196325, dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 608414,40 zł, posiadająca NIP 7270126269 (zwana dalej także TRAX). Kontakt z administratorem danych – e-mail: trax@traxauto.pl lub pisemnie na adres: TRAX sp. z o.o., ul. Żeligowskiego 36, 90-643 Łódź.

Cel przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wykonania umów zawieranych przez Panią/Pana z TRAX (obejmuje to także działania podejmowane przed zawarciem umowy, które zmierzają do jej zawarcia),
 • wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na TRAX (np. podatkowych),
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TRAX (np. działania marketingowe).

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie umowy z TRAX.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez TRAX stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane także RODO), w szczególności Artykuł 6 (RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez TRAX przez 6 lat.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.

Posiada Pan/Pani prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Strona internetowa www.traxauto.pl
Na stronie internetowej www.traxauto.pl, TRAX stosuje tzw. pliki cookies. Są to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniach końcowych (np. komputerze, tablecie, telefonie) osób korzystających ze strony internetowej. Korzystając ze strony internetowej www.traxauto.pl wyraża Pan/Pani zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
TRAX stosuje pliki cookies w celu:

 • szybszego działania strony www.traxauto.pl,
 • łatwiejszego korzystania ze strony www.traxauto.pl,
 • dopasowania treści strony do oczekiwań i zainteresowań osób korzystających ze strony www.traxauto.pl,
 • statystycznych (zbierania danych o ruchu na stronie, zbieranie danych umożliwiających optymalizację funkcjonalności i zawartości strony internetowej www.traxauto.pl),
 • innych działań marketingowych.

Jeżeli nie chce Pani/Pan otrzymywać plików cookies stosowanych przez stronę www.traxauto.pl trzeba w tym celu zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować ograniczenie w korzystaniu ze strony www.traxauto.pl lub całkowity brak możliwości korzystania z tej strony.